Dyspozytor Lotniczy

Dyspozytor Lotniczy

Rusza nabór na nową specjalizację Dyspozytor Lotniczy, którą od roku akademickiego 2019/2020 będą mogli wybrać studenci kierunku Mechanika i budowa maszyn PWSZ w Chełmie.

Kryteria, które musi spełniać kandydat:

Status studenta zaliczenie 1, 2 semestru studiów na kierunku Mechanika i budowa maszyn PWSZ w Chełmie;
Dotyczące obywatelstwa: Polskie;
Medyczne: kandydat do szkolenia musi posiadać ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy 2,
Dotyczące znajomości języka: kandydat do szkolenia musi posługiwać się językiem angielskim
w stopniu komunikatywnym;

 

Wnioski o przyjęcie na specjalizację Dyspozytor lotniczy należy składać w Centrum Lotniczym PWSZ w Chełmie, adres: pok. L4, część lotnicza Centrum Studiów Inżynierskich, Depułtycze Królewskie

 

Termin składania wniosków: 20 wrzesień 2019 r.

Nabór prowadzimy do wyczerpania ilości dostępnych miejsc (15),
w przypadku przekroczenia tej liczby decydująca będzie wysokość średniej uzyskanej przez kandydata za pierwszy rok studiów.