Pogoda:

Depułtycze Królewskie
Data: 2020-05-27 14:41:00

Temperatura: 15.1 ºC

Prędkość wiatru: 12.1 kt

Wilgotność: 63 %

Ciśnienie: 1026.4 hPa

Opady: 0.2 mm/h

Podstawa chmur: BRAK

Organizacja Szkolenia Personelu Technicznego

Termin do ustalenia w momencie zgłoszenia minimalnej liczby uczestników

Certyfikat nr PL.147.0008


!!! UWAGA !!!

W związku z Zarządzeniem Rektora PWSZ w Chełmie nr 14/2020 z dnia 11 marca 2020 r.

zawieszone w trybie natychmiastowym zostają szkolenia przygotowawcze oraz egzaminy prowadzone przez OSPT PWSZ w Chełmie.

Zarządzenie obowiązuje do odwołania. W razie pytań prosimy o kontakt.


Organizacja Szkolenia Personelu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły posiadająca zatwierdzenie Urzędu Lotnictwa Cywilnego wg przepisów EASA Part-147, oferuje komercyjne egzaminy w zakresie:

* Egzaminów na licencje mechanika obsługi Part-66 w kategoriach B1.1, B1.2, B1.3, B1.4 ,B2, B3

* Egzaminów zgodnie z przepisami EASA Part-66 w zakresie wszystkich modułów wiedzy,


Lista szkoleń przygotowawczych organizowanych przez PWSZ w Chełmie dostępna jest w zakładce "Szkolenia przygotowawcze"

 

Licencja mechanika obsługi Part-66 jest uznawana we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz akceptowana przez większość krajów świata. Licencja Part-66 otwiera drogę do szerokiego rynku pracy w charakterze mechanika lotniczego. Praca mechanika lotniczego jest trudna i odpowiedzialna, zapewnia jednak prestiż
daje ogromną satysfakcję. Organizujemy egzaminy prowadzone przez kadrę dydaktyczną posiadającą najwyższe kwalifikacje i stopnie naukowe oraz wieloletnią praktykę w obsłudze sprzętu lotniczego.


Terminy najbliższych planowanych egzaminów:

 

 

Moduł Nr

(Module nr)

Nazwa

(Name)

Cena samego egzaminu

(Price of exam)

Termin egzaminu

(Dates of exam)

1

MATEMATYKA w zakresie B1,B2

(Mathematics, cathegory B1,B2)

350 zł

MATEMATYKA w zakresie B3

(Mathematics, cathegory B3)

350 zł

2

FIZYKA w zakresie B1,B2

(Physics, cathegory B1)

350 złFIZYKA w zakresie B3

(Physics, cathegory B3)

350 zł

3

WIADOMOŚCI PODSTAWOWE Z ZAKRESU ELEKTRYKI w zakresie B1,B2

(Electrical fundamentals, cathegory B1,B2)

350 zł
WIADOMOŚCI PODSTAWOWE Z ZAKRESU ELEKTRYKI w zakresie B3

(Electrical fundamentals, cathegory B3)

350 zł

4

WIADOMOŚCI PODSTAWOWE Z ZAKRESU ELEKTRONIKI w zakresie B3

(Electronic fundamentals, cathegory B3)

350 zł

WIADOMOŚCI PODSTAWOWE Z ZAKRESU ELEKTRONIKI w zakresie B2

(Electronic fundamentals, cathegory B2)

350 zł

WIADOMOŚCI PODSTAWOWE Z ZAKRESU ELEKTRONIKI w zakresie B1

(Electronic fundamentals, cathegory B1)

350 zł
5

SYSTEMY INSTRUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH TECHNIK CYFROWYCH w zakresie B1.1 & 1.3

(Digital techniques/electronic instrument systems,
cathegory B1.1 & 1.3)

350 zł

SYSTEMY INSTRUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH TECHNIK CYFROWYCH w zakresie B1.2 & B1.4

(Digital techniques/electronic instrument systems,
cathegory B1.2 & B1.4)

350 zł

SYSTEMY INSTRUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH TECHNIK CYFROWYCH w zakresie B2

(Digital techniques/electronic instrument systems, cathegory B2)

350 zł

SYSTEMY INSTRUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH TECHNIK CYFROWYCH w zakresie B3

(Digital techniques/electronic instrument systems, cathegory B3)

350 zł

6

MATERIAŁY I SPRZĘT w zakresie B1

(Materials and hardware, cathegory B1)

350 złMATERIAŁY I SPRZĘT w zakresie B2

(Materials and hardware, cathegory B2)

350 zł

MATERIAŁY I SPRZĘT w zakresie B3

(Materials and hardware, cathegory B3)

350 zł

7A

DZIAŁANIA Z ZAKRESU OBSŁUGI TECHNICZNEJ w zakresie B1

(Maintenance practices, cathegory B1)

450 zł

DZIAŁANIA Z ZAKRESU OBSŁUGI TECHNICZNEJ w zakresie B2

(Maintenance practices, cathegory B2)

450 zł
7B

DZIAŁANIA Z ZAKRESU OBSŁUGI TECHNICZNEJ w zakresie B3

(Maintenance practices, cathegory B3)

450 zł

8

PODSTAWY AERODYNAMIKI w zakresie B1,B2

(Basic aerodynamics, cathegory B1,B2)

350 zł

PODSTAWY AERODYNAMIKI w zakresie B3

(Basic aerodynamics, cathegory B3)

350 zł
9A

CZYNNIKI LUDZKIE w zakresie B1,B2

(Human factors, cathegory B1,B2)

350 zł


10

PRZEPISY DOTYCZĄCE LOTNICTWA w zakresie B1,B2,B3

(Aviation legislation, cathegory B1,B2,B3)

350 zł
11A

AERODYNAMIKA, STRUKTURY I SYSTEMY SAMOLOTU TURBINOWEGO w zakresie B1.1

(Turbine aeroplane aerodynamics, structures and systems, cathegory B1.1)

450 zł


11B

AERODYNAMIKA, STRUKTURY I SYSTEMY SAMOLOTU TŁOKOWEGO w zakresie B1.2

(Piston aeroplane aerodynamics, structures and systems, cathegory B1.2)

450 zł
11C

AERODYNAMIKA, STRUKTURY I SYSTEMY SAMOLOTU TŁOKOWEGO w zakresie B3

(Piston aeroplane aerodynamics, structures and systems, cathegory B3)

450 zł
12

AERODYNAMIKA, STRUKTURY I SYSTEMY ŚMIGŁOWCA w zakresie B1.3 & 1.4

(Helicopter aerodynamics, structures and systems, cathegory B1.3 & 1.4)

450 zł13

AERODYNAMIKA, STRUKTURY I SYSTEMY STATKU POWIETRZNEGO  w zakresie B2

(Aircraft aerodynamics, structures and systems, cathegory B2)

450 zł
14

NAPĘD w zakresie B2

(Propulsion, cathegory B2)

350 zł

15

SILNIK GAZOWY TURBINOWY w zakresie B1

(Gas turbine engine, cathegory B1)

450 zł
16

SILNIK TŁOKOWY w zakresie B1

(Piston engine, cathegory B1)

450 złSILNIK TŁOKOWY w zakresie B3

(Piston engine, cathegory B3)

450 zł
17A

ŚMIGŁO w zakresie B1

(Propeller, cathegory B1)

350 zł


17B

ŚMIGŁO w zakresie B3

(Propeller, cathegory B3)

350 zł

SZKOLENIE NA TYP STATKU POWIETRZNEGO CESSNA 152 z silnikiem LYCOMING


Termin do ustalenia w momencie zgłoszenia minimalnej liczby uczestników

1

TECHNIKA WZROKOWEGO PRZEGLĄDU STRUKTURALNEGO W SAMOLOTACH CESSNA SERII 100 DLA KATEGORII A2

-

Termin do ustalenia w momencie zgłoszenia minimalnej liczby uczestników

2

SZKOLENIE W ZAKRESIE LOTNICZEGO SYSTEMU POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH

" EWIS"


Termin do ustalenia w momencie zgłoszenia minimalnej liczby uczestników

3

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORNIKÓW PALIWA

"FUEL SAFETY"


Termin do ustalenia w momencie zgłoszenia minimalnej liczby uczestników

4

SZKOLENIE Z ZAKRESU PRZEPISÓW EASA PART 21


Termin do ustalenia w momencie zgłoszenia minimalnej liczby uczestników

5

SZKOLENIE Z ZAKRESU PRZEPISÓW EASA PART 145 Termin do ustalenia w momencie zgłoszenia minimalnej liczby uczestników
6 SZKOLENIE Z ZAKRESU PRZEPISÓW EASA PART 147

Termin do ustalenia w momencie zgłoszenia minimalnej liczby uczestników

7 SZKOLENIE Z ZAKRESU PRZEPISÓW EASA PART 66

Termin do ustalenia w momencie zgłoszenia minimalnej liczby uczestników

8 SZKOLENIE Z ZAKRESU PRZEPISÓW EASA PART M Termin do ustalenia w momencie zgłoszenia minimalnej liczby uczestników
9 ZASADY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ Termin do ustalenia w momencie zgłoszenia minimalnej liczby uczestników
10 ZASADY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH Termin do ustalenia w momencie zgłoszenia minimalnej liczby uczestników
11 ZAPOZNANIE Z METODAMI I TECHNOLOGIĄ WYKONYWANIA POŁĄCZEŃ NITOWYCH Termin do ustalenia w momencie zgłoszenia minimalnej liczby uczestników
12 SZKOLENIA ZAPOZNAWCZE (ARISATION) NA TYP STATKU POWIETRZNEGO Termin do ustalenia w momencie zgłoszenia minimalnej liczby uczestników
13 SZKOLENIE DEDYKOWANE DLA AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH ORGANIZACJI OBSŁUGOWYCH, ORGANIZACJI ZARZĄDZANIA CIĄGŁĄ ZDATNOŚCIĄ DO LOTU, OŚRODKÓW SZKOLENIA LOTNICZEGO
Termin do ustalenia w momencie zgłoszenia minimalnej liczby uczestników
14 TECHNIKA PRZEGLĄDU KONSTRUKCJI LOTNICZYCH
Termin do ustalenia w momencie zgłoszenia minimalnej liczby uczestników
15 SYSTEMY JAKOŚCI W LOTNICTWIE
Termin do ustalenia w momencie zgłoszenia minimalnej liczby uczestników
16 SAFETY MANAGEMENT SYSTEM
Termin do ustalenia w momencie zgłoszenia minimalnej liczby uczestników
17
NAJNOWSZE TECHNIKI, METODY NAUCZANIA I EGZAMINOWANIA
- Do ustalenia

Cena egzaminu poprawkowego tylko - 100 zł


Terminy oznaczone kolorem zielonym zostały zatwierdzone do realizacji

Terminy oznaczone kolorem pomarańczowym -brakuje jednej lub dwóch osób do minimalnej liczby kursantów

Szkolenia, przy których nie określono terminu odbędą się w zależności od potrzeb, w terminie odpowiadającym szkolonym.UWAGA 1: chęć uczestnictwa w szkoleniu lub egzaminie prosimy zgłaszać na niniejszym formularzu

UWAGA 2: możemy zorganizować szkolenia na zamówienie w terminie odpowiadającym zamawiającemu.

 

Opłaty za szkolenia proszę kierować na:

Bank PEKAO SA I O/Chełm NRB: 91 1240 2223 1111 0010 5570 5911


Kontakt:

e-mail:

part147@pwsz.chelm.pl

telefon (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30)

- tel: (82) 565 77 00 - Biuro (organizacja szkoleń)

- tel: 512 024 018 - Kierownik Szkolenia Teoretycznego

- tel: 665 551 879 - Kierownik Szkolenia

 


joomla template
template joomla