Pogoda:

Depułtycze Królewskie
Data: 2020-05-27 14:24:00

Temperatura: 16.6 ºC

Prędkość wiatru: 17.9 kt

Wilgotność: 58 %

Ciśnienie: 1026.1 hPa

Opady: 0.0 mm/h

Podstawa chmur: BRAK

SZKOLENIE BVLOS

Szkolenie BVLOS (Beyond Visual Line of Sight)

przygotowuje do Egzaminu Państwowego UAVO BVLOS

Jest to kolejne z uprawnień wchodzących w skład podstawowych w świadectwie kwalifikacji. Posiadacz takiego uprawnienia może wykonywać loty w zasięgu, jak i poza zasięgiem wzroku. Pilot może wykorzystywać w tym celu obrazy z ekranu monitora. Jest to uprawnienie niezbędne do wykonywania lotów komercyjnych.

Siedmiodniowy kurs teoretyczno-praktyczny, na który składają się wykłady z przedmiotów wymaganych na Egzaminie Państwowym, tj.: Prawo lotnicze, Człowiek jako pilot i operator UAV, Zasady wykonywania lotów, Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne, Obsługa, budowa i zasada działania bezzałogowego statku powietrznego, Nawigacja w lotach bezzałogowych, Procedury operacyjne, Osiągi i planowanie lotu oraz Meteorologia. Równoległe prowadzone jest szkolenie praktyczne. Po kursie uczestnik może podejść do Egzaminu Państwowego UAVO BVLOS. Egzamin realizowany jest w siódmym dniu kursu.

Cena kursu: 5.999,00 PLN; organizowane w grupach 4-6 os.

 

Egzamin państwowy

PWSZ w Chełmie zajmuje się wszelkimi formalnościami związanymi z przystąpieniem do egzaminu, w tym pomaga w wyborze obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz w znalezieniu ośrodka badań lotniczo – lekarskich.

Egzamin Państwowy na Świadectwo Operatora Bezzałogowych Statków Powietrznych składa się z dwóch etapów:

• egzamin teoretyczny

• egzamin praktyczny

Wykaz niezbędnych dokumentów, które należy przedłożyć w celu rozpoczęcia szkolenia:

• dowód osobisty

• kserokopie polisy ubezpieczeniowej OC

orzeczenie lotniczo - lekarskie wydane przez Lekarza Orzecznika uprawnionego przez ULC -  lista orzeczników

wypełniony i podpisany wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji - Wniosek

dowody uiszczenia opłat związanych z przystąpieniem do egzaminów - Tabela opłat

 

Dokumenty należy złożyć osobiście w pok. L4 w Centrum Studiów Inżynierskich (CSI)
w Depułtyczach Królewskich 55 pod Chełmem.

 

Opłatę za szkolenie należy wnieść na konto:

Bank PEKAO SA I O/Chełm NRB: 91 1240 2223 1111 0010 5570 5911

joomla template
template joomla